Om Hatz & Partners

Hatz & Partners är ett konsultbolag med huvudfokus på fastighets- och konceptutveckling samt projektledning av renoveringar och nybyggnationer. Våra ledord är ambition, kompetens och närhet till våra uppdragsgivare. Vi tar ett personligt ansvar i varje unikt projekt och vi jobbar företrädesvis i ett nära samarbete med byggherrar och projektutvecklare.

Fastighets- och konceptutveckling

Hatz & Partners bistår fastighetsutvecklaren genom hela projektprocessen från förstudie till marknadsföring av slutprodukt och är en viktig partner i skapandet av de bästa nyproduktionerna. Syftet är att ta fram den mest attraktiva bostadsprodukten och skapa ett lyckat projekt med fokus på vinst och snabbare säljprocess. Vi besitter unik marknadserfarenhet och kompetens vilket visat sig vara en stor fördel för våra uppdragsgivare.

Hatz & Partners grundades 2016 av Rakel Hatz som jobbat med flera av de mest omskrivna nyproduktionerna i både Stockholm och Uppsala. Idén till företaget kom av att vi såg många suboptimerade nyproduktionsprojekt, där vi är övertygade om att vi hade kunnat påverka projektet positivt om vi hade fått möjligheten att ge byggherren råd i ett tidigare skede.

Projektledning av renoveringar och nybyggnationer

Hatz & Partners hjälper privatpersoner med stora som små renoveringar och nybyggnationer. Här projektleder vi under hela processen och har ett väl inarbetat team med allt från arkitekter och byggare till leverantörer och inredare.

Välkommen att höra av er till oss så berättar vi varför ni ska anlita oss och varför ni ska göra det redan nu!

Rakel Hatz

Tel: 0709-60 44 43
E-post: rakel@hatzpartners.se