Om Hatz & Partners

Hatz & Partners arbetar som fastighets-/utvecklingskonsult inom främst Nyproduktion. Våra ledord är ambition, kompetens och närhet till våra kunder. Vi tar ett personligt ansvar i varje unikt projekt och vi jobbar företrädesvis i ett nära samarbete med byggherrar och projektutvecklare.

Hatz & Partners grundades hösten 2016 av fastighetsmäklarna Rakel Hatz och Mikael Ortolanis. Bolaget har som huvudfokus konsulting inom Nyproduktion. Vi engagerar oss tidigt i projektprocessen och är en viktig partner i skapandet av de bästa nyproduktionerna. Vi besitter unik marknadserfarenhet och kompetens vilket visat sig vara en stor fördel för våra uppdragsgivare.

Rakel och Mikael har en gedigen bakgrund inom fastighetsmäkleri med topprestationer för ett flertal mäklerier i Stockholms innerstad. De kommer närmast från Eklund Stockholm New York där de arbetat i drygt sex år. De har båda arbetat med försäljning av ett flertal omskrivna nyproduktioner och av unika bostäder på andrahandsmarknaden (bostadsrätter och villor).